در حال نمایش یک نتیجه

طناب میکروکورد از برند هیپوکورد دارای قطر ۱.۵ میلیمتر و یک رشته ی داخلی از جنس پلیستر تابیده .در دسته های +۲۰ متر و دوک کامل ۱۰۰ و ۲۰۰ متری